Privacybeleid

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

BVBA Schoenen Ruytings
Neerlintersesteenweg 126
3471 Hoeleden
BTW nummer: BE 0428.504.923

Verwerking van de persoonsgegevens (doelstellingen/finaliteit)

Deze website kan je anoniem bezoeken. Wij verzamelen geen individuele identificatiegegevens van bezoekers, middels een cookie of op een andere wijze (zie verder).

Bij het plaatsen van een bestelling vragen wij enkel de persoonsgegevens (naam/adres/e-mail/telefoonnummer), alsook de kredietkaartgegevens (bij een thuislevering) om de bestelling goed te kunnen afhandelen. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop. Eveneens worden ze gebruikt voor direct marketing doeleinden (om je nieuwe producten, diensten en acties aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. 

Als je ons een telefoonnummer meedeelt via het web, zal je enkel, indien nodig, telefonisch gecontacteerd worden door BVBA Schoenen Ruytings om je te informeren over de bestellingen die je online hebt geplaatst.

Je wordt via e-mail op de hoogte gebracht, van zodra jouw bestelling verwerkt is.

Bij het bezoeken van onze website, zonder plaatsen van een bestelling, kan je je laten registreren. De volgende persoonsgegevens komen dan terecht in onze databank: aanspreektitel, naam, adres, e-mail, telefoonnummer en paswoord. Ze worden enkel gebruikt als je op de site inlogt, dan worden jouw gegevens uit onze database opgeroepen. Als je vervolgens een bestelling wenst te plaatsen op onze site, zijn je persoonlijke gegevens (naam/adres/e-mail) reeds ingevuld.

Jouw persoonsgegevens kunnen we ook, desgewenst, gebruiken om je op de hoogte te houden van onze promoties, financiële informatie en algemeen nieuws. Dit kan echter enkel nadat je expliciet deze optie aanduid.

Bewaarperiode  en uitwisseling van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard totdat de klant vraagt om zijn/haar gegevens te verwijderen uit ons bestand.

De persoonsgegevens worden niet uitgewisseld met een buiten de europese unie, met de uitzondering van het e-mailadres. Dit wordt beheerd door de firma mailchimp, onze partner om je via e-mail op de hoogte te houden van nieuwe produkten, diensten en acties.

Rechten van de geregistreerde

Je hebt steeds het recht om jouw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of je gegevens te verwijderen uit ons bestand.

Je kan op ieder moment alle informatie die wij van jou bijhouden wijzigen. Je hoeft daarvoor enkel in te loggen. Je kan ook steeds terecht bij de klantenservice van BVBA Schoenen Ruytings:

info@schoenenruytings.be

tel:016777397

Indien je je wenst uit te schrijven, stuur dan een e-mail naar info@schoenenruytings.be. Dit gebeurt volledig gratis, zonder een reden op te geven. Dit wordt ook in elke mailing vermeld.

Terugzending

Overeenkomstig de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de Gebruiker het recht zijn online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de Producten.

Het aangekochte Product dient onbeschadigd en in de originele verpakking voldoende gefrankeerd teruggezonden te worden naar het hieronder vermelde retouradres van de Verkoper. Hierbij dient de Gebruiker zijn rekeningnummer toe te voegen, zodat de Verkoper de terugbetaling kan uitvoeren. Enkel het werkelijk betaalde bedrag wordt terugbetaald en dit binnen de 30 dagen nadat de Producten op het retouradres werden ontvangen.

Retouradres:
BVBA Schoenen Ruytings
Neerlintersesteenweg 126
3471 Hoeleden

Beveiliging en confidentialiteit van de gegevens

We gebruiken de beste technologische middelen die op dit ogenblik voorhanden zijn voor veilige e-commercetransacties. Alle persoonlijke gegevens, waaronder je naam, adres, betaalkaartnummer, worden “bewaard” door veilige server software (SSL), teneinde een maximale veiligheid te verzekeren. Daardoor kan deze informatie niet worden gelezen tijdens de overdracht via internet naar onze website.

Al de gegevens van onze klanten worden beschermd tegen onrechtmatig gebruik. De informatie betreffende uw betaalkaart wordt automatisch gescheiden van de overige informatie teneinde de veiligheid ervan te verhogen. Om de veiligheid te verhogen, geeft BVBA Schoenen Ruytings nooit de informatie betreffende betaalkaarten weer bij een bestelling. Telkens je een bestelling plaatst, moet je jouw kredietkaartgegevens opnieuw in voeren. De kredietkaartgegevens worden na 1 maand verwijderd uit onze databank.

Gebruik van cookies

Een cookie is een tekstbestandje dat vanuit de webserver, via de browser op de harde schijf vanuw PC terechtkomt. Nergens op onze site wordt gebruikgemaakt van cookies waarin informatie over de surfer wordt opgeslagen. Er wordt enkel gebruik gemaakt van functionele cookies. Deze dienen om te kunnen navigeren doorheen onze dynamische webpagina’s. Zodra de browser afgesloten wordt, verdwijnen de functionele cookies automatisch.

Gebruik van e-mail

Een e-mail die je stuurt voor het verkrijgen van inlichtingen kan bepaalde identificatiegegevens (naam, e-mail) bevatten. Wij gebruiken deze gegevens om jouw boodschap te beantwoorden. Zij worden niet opgeslagen in een gebruikersdatabank.

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling

BVBA Schoenen Ruytings behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail. BVBA Schoenen Ruytings kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij je contacteren alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te brengen van deze wijzigingen en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).